KontaktDada Bilačičová, Vedúca
tel.č.: 0905/777 872

Petra Šišová
tel.č.: 0908/792 049


Webmaster:
Michal Kovačič
tel.č.: 0903/142 595
kovosrot@modan.sk