KontaktDada Bilačičová, Vedúca
tel.č.: 0905/777 872

Petra Šišová
tel.č.: 0908/792 049